dijous, 2 de febrer de 2017

Informació de l'AMPA

Què és l'AMPA?

És la forma més efectiva que tenim els pares i mares dels alumnes de l'escola d’agrupar-nos i organitzar-nos. L’AMPA és una entitat sense afany de lucre, reconeguda legalment, des de la que podem desenvolupar una plataforma oberta a la participació i reivindicació d'aspectes referents a l'educació, per tal d'aconseguir, juntament amb els mestres, la millor formació dels nostres fills i filles.

Qui som?

L'AMPA la formen TOTS els pares i mares dels alumnes que es fan socis de la mateixa. Un soci és un pare, mare o tutor d’alumne del centre que ha pagat la quota d’associat. Tots els associats tenen dret a vot. L'AMPA necessita socis actius, amb drets i deures reflectits en els estatuts de l'AMPA.

Tanmateix, perquè l'AMPA pugui actuar amb eficàcia i posar en pràctica les seves decisions i projectes; aquesta delega en els òrgans directius (Junta Directiva) les seves funcions amb plenitud de facultats, entre assemblea i assemblea. Així la junta directiva és l’òrgan que regeix i coordina el funcionament de l'associació. 

Què fem?

La Junta Directiva, un grup obert dels socis voluntaris que ens reunim periòdicament. Les activitats que es desenvolupen són :
 • Coordinar l’oferta de les activitats extraescolars de l’escola 
 • Gestionar, coordinar i fer el seguiment del servei de menjador 
 • Coordinar l’organització de campus: Setmana Santa, de juny (a les tardes) 
 • Coordinar el serveis d’acollida matinal i migdia
 • Gestionar la compra de llibres de text amb descomptes per als socis
 • Col·laborar amb el Programa de reutilització de llibres de text (de 3r a 6è)
 • Col·laborar i/o preparar les festes del curs
 • Contribuir en l'adquisició de material lúdic, condicionament dels patis i altre material docent i esportiu que necessita l'escola
 • Mantenir contacte periòdic amb la direcció de l’escola
 • Demanar subvencions
 • Mantenir contactes amb l’Ajuntament, AMPAs d’altres escoles, associacions i entitats vinculades al món educatiu, etc.
Aquestes tasques es duen a terme, amb voluntat desinteressada, per part de tots els pares i les mares que formen part de la Junta Directiva de l’AMPA. 

Us animem a col·laborar activament en l’organització de les activitats, tant sigui amb la vostra presència i suport com a membres de la Junta directiva, voluntaris durant les activitats i projectes que s’organitzen, o bé amb els vostres suggeriments. 

Per tal de ser més efectius en el treball, ens organitzem en una sèrie de comissions, que ens permet organitzar i gestionar el funcionament de la Junta, els serveis, projectes i activitats que ofereix l'AMPA.


Horari d'atenció a les famílies

Podeu venir tots els divendres de 15h a 17h al menjador de l’escola.

Com fer-se soci?

Una AMPA necessita comptar amb un pressupost mínim ja que la realització de les activitats comporta unes despeses econòmiques. Els diners provenen fonamentalment de les quotes que paguen els pares i mares de l'associació. La quota anual de la nostra AMPA és de 20 €, independentment del nombre de fills que tingui a l’escola. El pressupost de l'AMPA s’inverteix també, entre d’altres, en comprar material per l'escola i per col·laborar en la preparació de les festes i activitats.Resultado de imagen de que es l'ampa

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada